Искът е подаден

Днес заедно с неправителствените организации: Спаси София, За Земята – Достъп до правосъдие, Асоциация Диабет тип 2 и Център за независим живот, както и адвокатите Dimo Gospodinov, Христо Христев и Иван Велов направихме първата крачка за по-чист въздух в София… Continue Reading