Делото насрочено за декември 2017г.

Първото заседание  по делото  относно колективния иск срещу Столична община по повод наднорменото замърсяване на въздуха в столицата ще е след 5 месеца – на 11 декември 2017 г. или 7 месеца след подаването на исковете. Тази начална дата обаче не означава старт на делото, а е част от предварителното разглеждане за допустимостта на трите заведени иска. Според вносителите – “Група за чист въздух”, това е сериозно забавяне на един предварителен етап от съдебната процедура, което автоматично би изместило всички следващи етапи и евентуални резултати далеч напред във времето. “Пуснахме молба до съда да насрочи по-ранна дата, тъй като казусът засяга сериозен обществен интерес по една силно наболяла за всички тема, а именно въздухът, който дишаме в София”, разказва Димо Господинов, един от адвокатите, внесли трите иска. Вносителите недоумяват защо гледането на делото по същество се бави толкова, без каквито и да е мотиви от страна на съда, но заявяват, че ще направят всичко възможно да ускорят решаването на този важен за софиянци проблем.

Делото цели да докаже дали Столичната община е виновна чрез бездействието си в периода 2015-2017 г. за лошото качество на атмосферния въздух в София. То бе внесено на 29 май 2017 г. от Спаси София, За Земята – Достъп до правосъдие, Асоциация Диабет тип 2 и Център за независим живот, както и от адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов. Няколко седмици след внасянето избраният да разглежда делото съдия Божана Желязкова отказва да го разглежда, а причината за отвода е, че тя и нейното семейство също са увредени от въздуха в столицата. Така след ново разпределение делото се пада на съдия Богдана Желявска, бивш зам-председател на Софийския градски съд (СГС), която го насрочва за гледане едва в края на годината.

Христо Илиев