Замърсяването на въздуха – най-големият екологичен риск на Европа

Приблизително 467 000 души умират преждевременно всяка година заради замърсяването на въздуха, съгласно доклад на Европейската агенция за околната среда. (Снимка: Damián Bakarcic) От Мишел Перет (Превод: Камен Чанов) Лондон, 3 май, 15:52 ч. Здравните проблеми, свързани с качеството на… Continue Reading