Какво да правим при повишено замърсяване на въздуха?

Източник: The Guardian Във Великобритания, Министерството на околната среда, храните и въпросите, свързани със селските райони (Defra) ежедневно публикува измервания с нивата на въздушно замърсяване. Но що се отнася до това как гражданите да реагират при замърсяване, Министерството се ограничава… Continue Reading