Уведомление на Група Чист въздух за възможност за присъединяване на граждани в колективен иск срещу Столична община

Във връзка с определение на СГС, I ГО, I-20 състав от 12.07.2018 г. по дело 6614/2017 на основание чл. 383 във връзка с чл. 379  и чл. 382 от ГПК сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“, фондация „Спаси България“,… Continue Reading

14 месеца по-късно делото ни най-после стартира

На днешното си заседание от 10:30 ч. Софийският градски съд даде ход на делото, заведено от „Група за чист въздух“ срещу Столична община, независимо от нейното възражение. Това се случва след една година опити на „Група за чист въздух“ да… Continue Reading