Уведомление на Група Чист въздух за възможност за присъединяване на граждани в колективен иск срещу Столична община

Във връзка с определение на СГС, I ГО, I-20 състав от 12.07.2018 г. по дело 6614/2017 на основание чл. 383 във връзка с чл. 379  и чл. 382 от ГПК сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“, фондация „Спаси България“,… Continue Reading