Делото е образувано

Включваме се с информация относно внасянето на колективния иск. Процедурата е започнала и вече е образувано дело. За повече информация може да търсите под номер 6614/17 на I-23 с-в СГС със съдия Божана Желязкова. Електронни справки по движението на делата… Continue Reading

Искът е подаден

Днес заедно с неправителствените организации: Спаси София, За Земята – Достъп до правосъдие, Асоциация Диабет тип 2 и Център за независим живот, както и адвокатите Dimo Gospodinov, Христо Христев и Иван Велов направихме първата крачка за по-чист въздух в София… Continue Reading