Дари

Воденето на съдебни битки не е нито лесно, нито евтино. Всички ние работим без пари за каузата, включително адвокатите, които се отказват от хонорар. Но ще трябва да се платят поне няколко хиляди лева, за да се изготвят съдебни екпертизи от вещи лица (алерголози, пулмолози, климатолози, инженери, еколози, химици и др.), които ще кажат какво е замърсяването, кой го причинява и дали бездействието на Столичната община е довело до прекомерната концентрация на фини прахови частици с размери 2.5 и 10 във въздуха на София. Накратко, искаме да се изясни истината, а за да стане това – трябва да платим между 10 000 и 15 000 лева (сметки базирани на аналогично дело водено в Пловдив).

Разбира се, при успех всички разноски ще се поемат от Столичната община, но до тогава ние ще трябва да сме внесли авансово възнагражденията на експертите, които ще работят по делото. Всички набрани средства, които останат неизразходвани или възстановени, ще бъдат дарени за кауза, свързана с мръсния въздух в София.

За да помогнеш, използвай бутоните ePay и PayPal или директно нашата банкова сметка и не забравяй да сложиш като основание за плащането „За чист въздух“.