Списък на дарителите

  1. В.С. – 3 евро
  2. t…..n@abv.bg – 40 лв.